ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ IKEA

Το έργο αφορά στην κατασκευή των κεντρικών αποθηκών της εταιρίας IKEA στη περιοχή των Οινοφύτων. Αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση και η εγκατάσταση του μεταλλικού φέροντος οργανισμού των αποθηκών, συνολικού βάρους 1.500 τόνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *