ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα μεταλλικά έργα με ιδιαίτερες τεχνικές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις (ιδιαίτερη γεωμετρία, κάλυψη προσόψεων κτιρίων με ιδιαίτερη επιμέλεια στην τελική εμφάνιση) αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κατασκευαστικής μας δραστηριότητας.