ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ PRAKTIKER

Το έργο αφορά στην επένδυση των όψεων τριών υφιστάμενων κεντρικών καταστημάτων της εμπορικής αλυσίδας PRAKTIKER HELLAS, στη περιοχή των Αθηνών. Αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και το εν θερμώ γαλβάνισμα του μεταλλικού φέροντος οργανισμού στήριξης των στοιχείων επικάλυψης, η κατασκευή και η ηλεκτροστατική βαφή ειδικών περσιδών μεγάλου πλάτους καθώς επίσης και η τοποθέτηση όλων των μεταλλικών στοιχείων. Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου αποτελεί το σύστημα βάσης – στήριξης περσίδας που αναπτύξαμε για το συγκεκριμένο έργο.  3 LOL03