ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ

Το έργο αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. κτιρίου στο Πικέρμι. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν 
ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή, η μεταφορά και η εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. καθώς και η τοποθέτηση του μόνιμου μεταλλότυπου των δαπέδων. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους εκατόν εξήντα τόνους με συνολικό χρόνο κατασκευής ογδόντα πέντε ημέρες. Εντυπωσιακό στοιχείο του έργου αποτελεί ο γωνιακός πρόβολος των δεκατριών μέτρων. Pikermi  (1)Pikermi  (2)Pikermi  (3)