ΜΑΡΟΥΣΙ PLAZA

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. όψεων και μεταλλικών μεσοπατωμάτων του νέου κτιρίου γραφείων της εταιρείας Deloitte. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η βαφή και
η εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους τριακοσίους πενήντα τόνους ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου ήταν εκατόν ογδόντα ημέρες. Η επαφή όλων των μεταλλικών όψεων με τον φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη λεπτομερούς αποτύπωσης και σχεδίασης αλλά και της απολύτου ακριβής κατασκευής ώστε να παρακαμφθούν οι αποκλίσεις του σκυροδέματος και να προκύψει το επιθυμητό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.  marousi plaza (01)marousi plaza (2)architecture