ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ MIKRI POLIS

Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικών στοιχείων στήριξης προεντεταμένων μεμβρανών σκίασης για ξενοδοχειακή μονάδα στη περιοχή της Κρήτης. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και το εν θερμώ γαλβάνισμα όλων των μεταλλικών στοιχείων του έργου. Η εταιρία μας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε σειρά έργων όπου γίνεται σκίαση με αντίστοιχες μεμβράνες PVC.  OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA