ΑTHENIAN CAPITOL

Το έργο αφορά στην κατασκευή μεταλλικών τμημάτων σπείρας και διαφόρων άλλων τύπων αρχιτεκτονικών μεταλλικών στοιχείων που κατασκευάσαμε στο νέο Μουσείο Βικτώρια (συγκρότημα Athenian Capitol) για λογαριασμό του Ομίλου Χαραγκιώνη στο κέντρο της Αθήνας. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων του έργου, η εγκατάσταση των μεταλλικών στοιχείων, η πυράντοχη βαφή της μεταλλικής σπείρας και του αμφιθεάτρου καθώς επίσης και η τοποθέτηση παραμένοντα μεταλλότυπου. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους τριακόσιους πενήντα τόνους, η πλειονότητα των οποίων κατασκευάστηκε με καμπυλότητα. Η ολοκλήρωση του έργου έγινε εντός εκατόν ογδόντα ημερών. Σημαντικό στοιχείο του έργου ήταν οι ειδικές γεωμετρίες (τμήματα περιφέρεια, ελλείψεων και σπείρας) που πετύχαμε σε διαφορετικές κατασκευαστές διατομές μεγάλου μεγέθους.architectureCapitol (2)Capitol (3)