ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BSB

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση του Μ.Φ.O. στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας ενδυμάτων BSB. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η βαφή και η εγκατάσταση της καμπύλης μεταλλικής στέγης καθώς και όλων των άλλων μεταλλικών κατασκευών. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους τριακοσίους τόνους ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου ήταν ογδόντα ημέρες. Το σχήμα της στέγης (καμπυλωτή) σε συνδυασμό με τις μεγάλες διατομές που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν και το κυρίαρχο στοιχείο του έργου.  BSB  (1)BSB  (4)OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA