ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΧΑΛΥΨ

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση ανοξείδωτης καμινάδας ύψους εβδομήντα μέτρων στην τσιμεντοβιομηχανία Χάλυψ στον Ασπρόπυργο. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ανοξείδωτης καμινάδας, η αποξήλωση της παλαιάς και η εγκατάσταση νέας ανοξείδωτης καμινάδας. Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου ήταν σαράντα ημέρες. Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου αποτελεί η διαδικασία ανέγερσης της καμινάδας ύψους εβδομήντα μέτρων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA