ΜΑΚΕΝΙ ΒΙΟΕΤΗΑΝΟL & POWER GENERATION PLANT, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

Το έργο αφορά στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής Βiodiesel και ηλεκτρικής ενέργειας στη περιοχή του Makeni στη Sierra Leone. Αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η βαφή καθώς επίσης η μεταφορά, η εγκατάσταση και η επικάλυψη συνολικά είκοσι κτιρίων του εργοστασίου και των απαιτούμενων piperacks. Το συνολικό βάρος των μεταλλικών στοιχείων του έργου ανήλθε στους 1.000 τόνους ενώ η συνολική επιφάνεια των επικαλύψεων ήταν 20.000m2. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η οργάνωση που απαιτείτο για τη μεταφορά των ανυψωτικών γερανών στο χώρο του έργου και για τη διαμονή του προσωπικού μας. 2  OLYMPUS DIGITAL CAMERA03