ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΡΝΟΥ- ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση ενός τμήματος από τον φούρνο της τσιμεντοβιομηχανίας Χάλυψ Δομικά Υλικά, στον Ασπρόπυργο. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η μεταφορά και
η εγκατάσταση του νέου τμήματος του φούρνου. Η ολοκλήρωση του έργου έγινε εντός τριάντα πέντε ημερών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εργασίες κατά την διαδικασία shut-down του εργοστασίου.  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA