ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση μεταλλικής γέφυρας μήκους ογδόντα μέτρων κατάλληλη για την μεταφορά πρώτων υλών. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή, η επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη του μεταλλικού φέροντος οργανισμού της γέφυρας, Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για την κατασκευή της ήταν ενενήντα ημέρες. Ιδιαίτερο στοιχείο της κατασκευής αποτέλεσε ο υψηλής ακρίβειας σχεδιασμός και η αντίστοιχη κατασκευή, ώστε να είναι δυνατή η απαιτητική ανέγερση της μεταφορικής ταινίας ανοίγματος ογδόντα μέτρων. IMG_0946 IMG_0947 KENTRIKI