ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διατηρεί δυο παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο αντίστοιχα. Σε συνολική επιφάνεια 20.000m2 διαμορφώνονται οι δυο χώροι παραγωγής και τα γραφεία της εταιρείας μας, συνολικής καλυμμένης επιφάνειας 4.500m2. Με συνεχείς επενδύσεις σε σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής (CNC) και πληροφοριακά συστήματα σχεδιασμού των κατασκευών (ADVANCE STEEL) και έλεγχου της ροής της πληροφορίας (ERP-MRP) εντός της εταιρείας εξασφαλίζουμε την ανώτερη ποιότητα προιόντος και εξυπηρέτησης που θέλουμε να επιτύχουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *