ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η μεγάλη εμπειρία που η Sofman διαθέτει στο σχεδιασμό, στη βιομηχανοποίηση και στην εγκατάσταση μεταλλικών κτιρίων διαφόρων χρήσεων (σύμμεικτα, αποθηκευτικά, οικίες κ.ά.) αποτελεί εχέγγυο
για την οικονομική, έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

metalworks