ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το έργο αφορά στην βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. κτιρίου κατασκευής τομέων πλοίων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή και η εγκατάσταση του Μ.Φ.Ο. Το βάρος της μεταλλικής κατασκευής ανήλθε στους χίλιους πεντακόσιους τόνους ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του έργου ήταν 145 ημέρες. Εντυπωσιακά στοιχεία του κτιρίου αποτελούν το ύψος του (τριάντα δύο μέτρα) καθώς και το άνοιγμα της στέγης του (τριάντα μέτρα).  metallicmetallic