ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ BURGAS – STEEL PIPERACKS & SHELTERS, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το έργο αφορά στην κατασκευή piperacks και κτιρίων για την νέα μονάδα “Ηeavy Residue Process Complex First Phase” στη περιοχή Burgas της Βουλγαρίας. Αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν η μελέτη των κόμβων σύνδεσης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η βαφή μεγάλου τμήματος του έργου. Το συνολικό βάρος των μεταλλικών στοιχείων που κατασκευάσαμε ανήλθε στους 6.000 τόνους και η συνολική επιφάνεια των επικαλύψεων στα 15.000m2 . Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου αποτέλεσε η πολύ απαιτητική διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και τεκμηρίωσης της ποιότητας. 24 1