ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΜΩΝΙΑΣ – STEEL PIPERACKS, PROCESS BUILDINGS & SHELTERS, ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικών piperacks, πολυώροφων κτιρίων και υποστέγων, για την νέα μονάδα εργοστασίου Αμμωνίας “DUSLO CPAVOK4” στη περιοχή Salaτης Σλοβακίας. Αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν η μελέτη των συνδέσεων, ο 3-D σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, η βαφή, η μεταφορά και η εγκατάσταση, όλων των μεταλλικών στοιχείων και επικαλύψεων του έργου. Το συνολικό βάρος των μεταλλικών στοιχείων που κατασκευάσαμε ανήλθε στους 2.500 τόνους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η SOFMAN πραγματοποίησε την πλήρη ανέγερση όλων των μεταλλικών στοιχείων, βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου και με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

900 - Duslo (1)900 - Duslo (7) 900 - Duslo (6) 900 - Duslo (5) 900 - Duslo (4) 900 - Duslo (3)