ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ- FLOUR MILL “D”, ΝΙΓΗΡΙΑ

Το έργο αφορά στην κατασκευή πολυόροφου μεταλλικού κτιρίου αλευρόμυλων στο Calabar, Νιγηρίας. Αντικείμενο της σύμβασης μας ήταν ο σχεδιασμός, η βιομηχανοποίηση, το εν θερμώ γαλβάνισμα όλου του Μ.Φ.Ο. καθώς και η προμήθεια των χαλυβδοελασμάτων και των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης του κτιρίου. Το βάρος των μεταλλικών στοιχείων ανήλθε στους πεντακοσίους πενήντα τόνους. Ο συνολικός χρόνος βιομηχανοποίησης ανήλθε στους δύο μήνες. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αποτελεί ο συνδυασμός υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας και η εξαιρετικής αισθητικής που επιτεύχθηκε με το εν θερμώ γαλβάνισμα (κατά ISO 1461) όλων των μεταλλικών στοιχείων του έργου.

2

1

IMG_4003

IMG_3992