ΓΕΦΥΡΕΣ

Η Sofman δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της κατασκευής γεφυρών. Οι υψηλές κατασκευαστικές και ποιοτικές προδιαγραφές καθώς και η προσαρμοσμένη κατά περίπτωση μεθοδολογία ανέγερσης, που απαιτούν οι γέφυρες, αποτελούν μία πρόκληση που πάντα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε.