Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Ποιοι είμαστε

To 2000 η Δ.ΣΟΦΡΑΣ και η ΜΑΣΙΝΑ TEAM Α.Ε., δύο επιτυχημένες εταιρείες στον κλάδο των μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών, με 30 χρόνια εμπειρία, ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας την ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε. Έχοντας πια καθιερωθεί ως μια από τις δυναμικότερες εταιρείες στον κλαδο των μεταλλικών κατασκευών, επενδύουμε συνεχώς στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού μας εξοπλισμού, ενώ από το 2002 η ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Από τις αρχές του 2013 αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρειάς μας, εναρμονίσαμε τις δράσεις μας και πιστοποιηθήκαμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα BS OHSAS 18001:2007 και ISO14001:2004 που αφορούν στην ασφάλεια και υγεινή των εργαζομένων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος από τα μέσα του 2013, η εταιρεία μας είναι είναι πιστοποιημένη κατα ΕΝ1090 (ΕXC3) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EOK, που μας δίνει την δυνατότητα της σήμανσης κατά CE σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές μας.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η μεγάλη εμπειρία που η Sofman διαθέτει στο σχεδιασμό, στη βιομηχανοποίηση και στην εγκατάσταση μεταλλικών κτιρίων διαφόρων χρήσεων (σύμμεικτα, αποθηκευτικά, οικίες κ.ά.) αποτελεί εχέγγυο
για την οικονομική, έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

ΓΕΦΥΡΕΣ

Οι υψηλών απαιτήσεων κατασκευαστικές και ποιοτικές προδιαγραφές αλλά και η απαιτητική μεθοδολογία ανέγερσης που απαιτούν αυτού του είδους τα έργα αποτελούν πάντα μία πρόκληση που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε.