ΤΗΕ COMPANY

Who are we

In 2000 D. SOFRAS S.A. and MASINA TEAM S.A., two successful companies within the steel-and-mechanical-structures industry, with 30 years of experience, joined forces forming SOFMAN S.A. Having been established as one of the leading firms in the steel-and-mechanical-structures industry, we have invested on upgrading our equipment and ensured the highest quality of our structures and services through the Certified Quality Management System according to the international standard ISO 9001: 2008, established in 2002. Since the beginning of 2013 by recognizing the need for the sustainable development of our company we coordinated our corporate action and received certificate according to BS OHSAS 18001:2007 and ISO 14001:2004 which refer to safety at work and protection of the environment. Finally since mid 2013 our company is also certified according to EN 1090 which give us the capability to CE mark all our fabricated steel products.

STEEL BUILDINGS

The great experience that Sofman poses in the design, fabrication, as well as in the erection of steel buildings of various uses (composite buildings, storage buildings, residences, etc.) guarantees
a cost-effective, prompt and also high quality completion of the particular projects.

BRIDGES

Οι υψηλών απαιτήσεων κατασκευαστικές και ποιοτικές προδιαγραφές αλλά και η απαιτητική μεθοδολογία ανέγερσης που απαιτούν αυτού του είδους τα έργα αποτελούν πάντα μία πρόκληση που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε.