1. Κινούμενη χοάνη εκφόρτωσης χύδην υλικών από πλοία

Πελάτης: LEOCEM, Sierra Leone Χρονολογία Εκτέλεσης: 2014 – Έργο εν εξελίξει Πρόβλημα που μας τέθηκε από τον πελάτη: Κατασκευή χοάνης η οποία θα μπορεί να παραλάβει 80tn χύδην υλικού (τσιμέντο, ασβεστόλιθος, κλπ) από πλοίο, θα μπορεί να κινείται κατά μήκος της αποβάθρας του λιμένος, να μεταφέρει το υλικό σε φορτηγά αυτοκίνητα και να ελαχιστοποιεί την σκόνη που δημιουργείται κατά την μεταφορά του υλικού για περιβαλλοντικούς λόγους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *