2. Φορέας αποξήλωσης σκυροδέματος κρηπιδώματος λιμένος

Τελικός Χρήστης: ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ, Μαρόκο
Χρονολογία Εκτέλεσης: 2013 Πρόβλημα που μας τέθηκε από τον πελάτη:
Κατασκευή ενός μεταλλικού φορέα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας κίνησης, ο οποίος θα είναι τηλεχειριζόμενος και θα μπορεί να φέρει κεφαλή HYDROJET με τελικό στόχο την αποξήλωση υφιστάμενου σκυροδέματος άνω και κάτω από την στάθμη της θάλασσα και έως το βάθος των 4μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *