3. Σταθερός στρωτήρας βυθού για την θεμελίωση κρηπιδώματος λιμένων

Τελικός Χρήστης: HUTA, Saudi Arabia
Χρονολογία Εκτέλεσης: 2012
Πρόβλημα που μας τέθηκε από τον πελάτη:
Κατασκευή ενός μηχανήματος το οποίο θα έχει τη δυνατότητα υποθαλάσσιας διάστρωσης του πυθμένα στο σημείο της θεμελίωσης των νέων λιμένων. Το μηχάνημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εργασίας σε πολύ μεγάλα βάθη έως 25μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *